AMAÇ

  • Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,
  • Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,
  • Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin, konusunda uzman kişilerle bir araya getirilmesi

HEDEF KİTLESİ

  • Akademisyenler
  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen kişiler)
  • Girişimciler
  • Öğrenciler

Copyright by Erciyes Teknopark 2019. All rights reserved.