KİMLER BAŞVURABİLİR?


  • Akademisyenler

  • Öğrenciler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

Copyright by Erciyes Teknopark 2019. All rights reserved.