KATILIM KOŞULLARI

 • Proje pazarına katılım ücretsizdir.
 • Proje pazarına ön eleme sonunda katılacak proje sahiplerinin, yurt içi ulaşım ve konaklama giderleri, etkinlik düzenleme komitesi tarafından karşılanacaktır.
 • Ön elemeyi geçen proje önerileri www.yapp.erciyesteknopark.com web sayfasında ilan edilecektir.
 • Proje Pazarı için başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında ve belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak ilgili web adresindeki Online başvuru sonucunda belirtilen form doldurularak yapılacaktır.
 • Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Proje önerileri Türkçe yapılabilir.
 • Etkinliğe proje sahibi olarak yalnızca bir proje ile katılım sağlanabilir.
 • Etkinliğe katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir. Ancak, projelerin, katılımcıların bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir. Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
 • Proje pazarına gönderilen  eserlerin  özgün  bir  çalışma olmaması, aksine  bir  iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
 • Proje ekibi proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.
 • Etkinliğe katılan projelerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları münhasıran yarışmacıya aittir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden elde edilebilir.
 • Eciyes Üniversitesi, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Etkinliğe katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar için Erciyes Üniversitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk yarışmacılara aittir.
 • Etkinlik sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal ,uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi katılımcılar için etik inceleme başlatılabilir.

Copyright by Erciyes Teknopark 2019. All rights reserved.